Το Δ.Σ. του Πολιτιστικού Συλλόγου – Πρόεδρος η Σιαμπανοπούλου Κωνσταντινιά

Το Διοικητικό Συμβούλιο του πολιτιστικού Συλλόγου Χρωμίου Κοζάνης, «η Ρωμιοσύνη», μετά τις αρχαιρεσίες της 21ης Ιανουαρίου 2018, συγκροτήθηκε σε σώμα, τη Δευτέρα 22 Ιανουαρίου 2018, ως εξής:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:              Σιαμπανοπούλου Κωνσταντινιά

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ:      Μητάκου Ευαγγελία

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:         Παπαϊωάννου Λόλα

ΤΑΜΙΑΣ:                    Μανωπούλου Φωτεινή

ΜΕΛΗ:                       Γαμβρέλας Αλέξανδρος

Σιαμπανόπουλος Γεώργιος (του Γρηγορίου)

Γκαλιάς Παναγιώτης

ΕΞΕΛΕΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ:  Σιαμπανόπουλος Γεώργιος (του Ευαγγέλου)

Ζυγομήτρος Μιχαήλ

για το ΔΣ του Συλλόγου

Η Πρόεδρος

Σιαμπανοπούλου Κωνσταντινιά